Uczniowie klas pierwszych oraz czwartej w Szkole Podstawowej nr 5 w Trzebini mogą już korzystać z odnowionych i nowo wyposażonych szatni. W poniedziałek 29.01.2018 r. odbyło się oficjalne otwarcie pomieszczeń, a uczniowie klas pierwszych w obecności Zastępcy Burmistrza Miasta Trzebini Jarosława Okoczuka przecięli wstęgę.

 

szatnia w SP nr 5

 

Do tej pory dzieciaki przebierały się w holu. Remont pomieszczeń wykonano dzięki dotacji z Urzędu Miasta.

 

„Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 zadeklarowałem wygospodarowanie środków i wykonanie długo oczekiwanej szatni. W planach jest również zmodernizowanie i wyremontowanie sali gimnastycznej, na co w budżecie zabezpieczono kwotę 150 tys zł.” - komentuje Jarosław Okoczuk.

 

W trakcie poniedziałkowego spotkania uczniom towarzyszyli rodzice i zaproszeni goście: Dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego Andrzej Miranowicz oraz radne Barbara Dębiec i Ewa Siemek.

 

Zdjęcia przesłane przez panią M.Sarabun