Siłownie plenerowe połączone z placami zabaw to strefy aktywności rodzinnej -  świetne miejsce nie tylko na aktywność fizyczną, ale również na życie towarzyskie lokalnej społeczności.

  • Bezpłatne i dostępne dla każdego siłownie plenerowe integrują rodziny, łącząc przyjemny wypoczynek na świeżym powietrzu z pożyteczną aktywnością fizyczną.
  • Celem inwestycji była aktywizacja całych rodzin w kierunku wspólnego, aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Siłownie zewnętrzne celowo ustawiono obok lub na terenie placów zabaw, aby przez to zachęcić rodziców do ruchu. Kiedy dzieci pochłonięte są zabawą, dorośli zamiast siedzieć na ławce, mogą zadbać o swoją sylwetkę.
  • Sprzęty, które wchodzą w skład siłowni, najczęściej dostosowane są zarówno dla dzieci, dorosłych i seniorów, osób początkujących i zaawansowanych sportowców
  • Ułatwieniem dla początkujących są instrukcje, opisujące prawidłowy sposób korzystania ze sprzętu.

Pierwszą w Trzebini siłownię tego rodzaju oddano do  użytku w 2014 r. Obiekt jest zlokalizowany na osiedlu Widokowym (dawniej ZWM) i składa się z 19 urządzeń do ćwiczeń. Zamontowano m. in.: drabinki, masażery, wyciągi, ławkę, drążki gimnastyczne, podciągarki, prasę nożną, piechura, motyla, rower, trenażer, surfer i wioślarz. Urządzenia zostały zamontowane na bezpiecznej powierzchni z tworzywa sztucznego (poliuretan). Ponadto obiekt został ogrodzony i wyposażony w ławki i kosze na śmieci. Na wykonanie tej inwestycji Gmina Trzebinia przeznaczyła 173.470 zł.

 

W 2015 r. siłownie plenerowe zainstalowano w dwóch trzebińskich sołectwach: w Czyżówce i w Młoszowej.

  • W Czyżówce przy ul. Szkolnej obok placu zabaw zamontowanych zostało 6 urządzeń typu fitness wraz z położeniem bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej.  Na to zadanie gmina Trzebinia wydatkowała 68.800 zł.
  • W  Młoszowej na placu zabaw przy ul. Florkiewicza wykonano dokumentację techniczną i montaż 4 szt. urządzeń siłowni zewnętrznej. Koszt projektu i wykonania urządzeń: 22 096,00 zł.

W 2016 r. zakończono budowę siłowni plenerowych na terenie 11 osiedli w mieście Trzebinia. Gmina Trzebinia przeznaczyła na ten cel 402 733,22 zł (wraz z projektami technicznymi i montażem urządzeń).

 

  • 11 siłowni na trzebińskich osiedlach
  • 2 siłownie plenerowe w sołectwach Czyżówka i Młoszowa
  • 46 urządzeń zamontowanych w całej gminie