Wieloletni gospodarz naszej gminy, który większość swojego życia poświęcił pracy dla Trzebini i Mieszkańców.

Zdjęcie portretowe Adama Adamczyka

 

 

Dobry, uczciwy i prawy człowiek, dla którego najważniejsza zawsze była służba drugiemu człowiekowi.

 

Burmistrz Adam Adamczyk urodził się 13 września 1947 r. w Chrzanowie. Od urodzenia był mieszkańcem gminy Trzebinia. W roku 1979 ukończył studia wyższe na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Krakowskiej, uzyskując tytuł inżyniera budownictwa. Posiadał ponadto uprawnienia pedagogiczne, budowlane oraz licencjonowanego zarządcy nieruchomości. Przez wiele lat zajmował stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach o charakterze budowlanym i komunalnym. Sprawował funkcję Burmistrza Miasta Trzebini w latach 1998 - 2010 oraz w latach 2014 - 2018.

 

Zmarł 25. lutego 2018 r. w Warszawie w wieku 70 lat.