Gmina Trzebinia rozstrzygnęła przetarg na rok 2008 na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta w zakresie napraw nawierzchni jezdni.

Realizacją tego zadania będzie się zajmował Zakład Specjalistyczny Oznakowania, Budowy Dróg i Ulic z Chrzanowa. Zgodnie z zawartą umową łatanie miejskich ulic będzie w bieżącym roku kosztowało gminę Trzebinia 119.733 złote.


Naprawy ulic będą realizowane według harmonogramu przygotowanego przez Referat Dróg i Transportu Publicznego Urzędu Miasta w Trzebini, w którym uwzględnione zostaną sugestie przewodniczących poszczególnych rad osiedlowych. (RS)

 

Fot.: Urząd Miasta w Trzebini.