O około dwa miesiące wcześniej niż planowano, czyli na przełomie 2008 i 2009 roku zakończone zostaną prace budowlane związane z adaptacją i modernizacją na mieszkania socjalne byłego hotelu robotniczego przy ulicy Grunwaldzkiej 97a na terenie trzebińskiego osiedla Siersza.

Prace adaptacyjne i modernizacyjne są realizowane od listopada 2007 roku przez wyłoniony w postępowaniu przetargowym Zakład Remontowo-Budowlany REMBUD z Trzebini. Ich całkowity koszt wyniesie 2.247.000 złotych. Należy jednak dodać, że Departament Funduszy Mieszkaniowych Banku Gospodarstwa Krajowego przyznał gminie Trzebinia na ten cel bezzwrotne dofinansowanie w kwocie 623 tysięcy złotych. Pierwotnie zakładano, iż budynek zostanie oddany do użytku na przełomie lutego i marca 2009, jednakże ze względu na sprawny i szybki przebieg prac budowlanych termin ten zostanie przyśpieszony o około dwa miesiące.


W budynku po byłym hotelu robotniczym o łącznej powierzchni użytkowej 1433 metrów kwadratowych powstanie łącznie 41 mieszkań o różnych powierzchniach (od 16 do 52 metrów kwadratowych) wraz z łazienkami, w tym trzy mieszkania dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Piwnice zostaną wykorzystane na komórki dla mieszkańców oraz pomieszczenia techniczno-gospodarcze. Na parterze utrzymana zostanie filia biblioteczna.


W obiekcie wymieniono już stolarkę okienną, wykonano nowe ciągi wentylacyjne oraz nową elewację od strony wschodniej, północnej i zachodniej. Aktualnie kończone są prace związane z wykonaniem nowej elewacji od strony południowej, a ponadto prowadzone są roboty związane z montażem niezbędnych instalacji (elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania) oraz wymianą pokrycia dachowego. Ponadto zamontowana zostanie nowa stolarka drzwiowa, a przed budynkiem zostanie wykonane nowe wejście i pochylnia dla niepełnosprawnych. Planuje się również wykonanie dojazdu od strony drogi osiedlowej i placu zabaw dla dzieci.


Przypomnijmy, że budynek po byłym hotelu robotniczym Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza" przy ulicy Grunwaldzkiej 97a został przejęty przez gminę Trzebinia nieodpłatnie (darowizna) od Skarbu Państwa w marcu 2006 roku. Po przejęciu obiektu opracowano projekt budowlano-wykonawczy jego adaptacji i modernizacji na mieszkania socjalne. Projekt został opracowany przez Pracownię Projektową ARCHETYP z Jaworzna, a na jego wykonanie gmina wydatkowała blisko 32 tysiące złotych. (RS)

 

Fot.: Adaptowany na mieszkania socjalne budynek na terenie trzebińskiego osiedla Siersza.