Piętnastu klubom sportowym i stowarzyszeniom prowadzącym działalność sportowo-rekreacyjną na terenie gminy Trzebinia przyznano gminne wsparcie na realizację w roku 2008 zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej. Na ten cel trzebińskie władze samorządowe zdecydowały się przeznaczyć 556.100 złotych.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem konkursowym poszczególnym klubom i stowarzyszeniom prowadzącym działalność sportowo-rekreacyjną przyznano na rok 2008 dotacje w następującej wysokości: Ludowy Klub Sportowy "Ruch" Młoszowa - 27 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy "Hetman Koronny" Trzebinia - 13,5 tys. zł.; Miejski Klub Sportów Wodnych - "Trzebinia" - 10 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy "Trzebinia" - 30 tys. zł.; Parafialny Klub Sportowy "Opoka" przy Parafii p.w. Niepokalanego Serca NMP w Trzebini - 85 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka" w Trzebini-Gaju - 7 tys. zł.; Ludowy Klub Sportowy "Korona" Lgota - 27 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Dulowej - 17 tys. zł.; Ludowy Klub Sportowy "Promyk" Bolęcin - 24,4 tys. zł.; Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Trzebinia" przy Szkole Podstawowej nr 3 w Trzebini - 6 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Płokach - 11,2 tys. zł.; Miejski Klub Sportowy "Trzebinia-Siersza" - 270 tys. zł.; Uczniowski Klub Sportowy „Błyskawica" w Myślachowicach - 19 tys. zł; Uczniowski Osiedlowy Klub Sportowy „Salwator" w Trzebini - 6 tys. zł.; Polski Związek Wędkarski - Koło nr 122 w Trzebini - 3 tys. zł.


Uzyskane od gminy dotacje kluby i stowarzyszenia sportowe są zobowiązane przeznaczyć na szeroko rozumiane upowszechnianie sportu i rekreacji wśród społeczności lokalnej, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w tym między innymi na organizację szkolenia sportowego, pokrycie kosztów utrzymania bazy sportowej, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego czy też zakup nagród dla uczestników organizowanych turniejów i zawodów sportowych.


W tym miejscu należy dodać, że w dniu 15 kwietnia 2008 roku gmina Trzebinia ogłosiła ponadto nabór projektów wspierających rozwój sportu kwalifikowanego na terenie gminy Trzebinia w roku 2008, na co zaplanowano przeznaczyć dodatkowo 228.900 złotych. Środki finansowe pozyskane w ramach tego konkursu kluby sportowe będą mogły przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z udziałem w zawodach organizowanych przez krajowe związki sportowe.


- Warto podkreślić, że finansowanie przez gminę zadań związanych z upowszechnianiem sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, pozwala nie tylko na rozwijanie talentów sportowych i zdrowe spędzanie wolnego czasu, ale jest również ważną alternatywną dla współczesnych zagrożeń jak różnego rodzaju nałogi czy choroby - przekonuje Stanisław Majdański, główny specjalista ds. sportu i rekreacji w Referacie Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miasta w Trzebini. (RS)

 

Fot.: Najpopularniejszą dyscypliną sportową w gminie Trzebinia jest piłka nożna. Na zdjęciu fragment towarzyskiego spotkania pomiędzy Wisłą Kraków a MKS Trzebinia Siersza.