Trzystu uczniów z trzebińskich szkół podstawowych skorzysta w maju i czerwcu bieżącego roku z wyjazdów nad morze w ramach tzw. „zielonych szkół".

Pierwsze wyjazdy młodych trzebinian na „zielone szkoły" zaplanowano z początkiem maja. W tym roku szkolnym uczniowie z Trzebini wyjadą do Władysławowa, Łeby, Kołobrzegu, Ustronia Morskiego, Jastrzębiej Góry, Dąbek i Darłówka.


Wyjazdy w porozumieniu z rodzicami uczniów i dyrekcjami poszczególnych placówek oświatowych zorganizowało Trzebińskie Centrum Administracyjne. Tegoroczny średni koszt dwutygodniowego wyjazdu to 810 złotych na jedna osobę.


Łącznie na „zielone szkoły" wyjedzie 300 uczniów, w tym 271 uczniów klas trzecich ze wszystkich szkół podstawowych za wyjątkiem SP w Lgocie. Ponadto z wypoczynku skorzysta 29 uczniów z klas II, IV, V i VI ze SP nr 6 w Trzebini-Gaju i SP w Płokach.


Warto podkreślić, że rodzice wszystkich trzecioklasistów otrzymują dofinansowanie do wyjazdu dziecka z Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Trzebini (25 procent kosztów przed wyjazdem) oraz dodatkowo z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (24, 96 procenta kosztów po rozliczeniu wyjazdu).


Z kolei rodzice uczniów z klas innych niż trzecie otrzymają dofinansowanie do wyjazdów swoich dzieci w wysokości 24, 96 procenta kosztów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.


Bardzo istotnym jest również to że 17 uczniów z rodzin objętych opieką trzebińskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyjedzie nad morze dzięki 100 procentowemu dofinansowaniu ich wyjazdów przez gminę.


Dzięki wyjazdom na „zielone szkoły" uczniowie z trzebińskich „podstawówek" mają możliwość zmiany klimatu oraz czasowego przebywania w czystym środowisku. Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych uczniowie mogą w tym czasie liczyć na różne atrakcje - jak np. dyskoteki, ogniska integracyjne, wycieczki po okolicy czy też zajęcia sportowo-rekreacyjne. (RS)

 

Fot.: Uczniowie klasy IIIa i IIIb ze SP nr 3 w Trzebini wyjadą wkrótce do Łeby. Na zdjęciu z nauczycielami oraz dyrektorem placówki.