Gmina Trzebinia zdobyła II miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich w podsumowanej ostatnio III edycji ogólnopolskiego konkursu SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 2008.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, a zorganizowały go: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza, spółka EUROPA 2000 Consulting, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Stowarzyszenie Organizacji Biznesowych Stolic Europejskich.


- Celem konkursu było wyłonienie, nagrodzenie oraz promocja tych gmin, które stwarzają dla przedsiębiorców i inwestorów dogodne warunki do funkcjonowania i rozwoju. Konkurs był adresowany do wszystkich samorządów w Polsce, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów z inwestorami, pragną kreować pozytywny wizerunek swoich gmin, zachęcają do inwestowania wskazując  najlepsze tereny pod lokalizację przedsięwzięć gospodarczych, jak i stawiają na dobrą współpracę z przedsiębiorcami - informuje Danuta Gryza, inspektor w Referacie Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta w Trzebini.


Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach, które osobno objęły gminy: miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie. Gmina Trzebinia zajęła bardzo wysokie II miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich, ustępując zaledwie trzema punktami gminie Grodzisk Mazowiecki.


Na wysoką ocenę naszej gminy miały wpływ nie tylko ułatwienia dla inwestorów i przedsiębiorców (ulgi podatkowe, wsparcie w rozbudowie infrastruktury, pomoc informacyjna i szkoleniowa), ale także wiele innych działań i inicjatyw podejmowanych przez gminę jak np: działania na rzecz ochrony środowiska; wdrażanie nowoczesnych systemów jakości i nowych technologii informatycznych; podejmowanie inicjatyw promocyjnych i marketingowych oraz uzyskane nagrody i wyróżnienia.


Gmina Trzebinia za zajęcie II miejsca w konkursie otrzymała srebrną statuetkę oraz pamiątkową paterę. Ponadto informacje o gminie i jej ofercie inwestycyjnej zostały umieszczone w wydawnictwach promocyjnych poświęconych konkursowi oraz na stronach internetowych jego organizatorów.


- Warto przy tym wspomnieć, że informacje o Gminie Trzebinia zostały zamieszczone w "Księdze Ofert Inwestycyjnych". Publikacja ta została wydana nakładzie 40.000 egzemplarzy i będzie nieodpłatnie rozprowadzana wśród europejskich firm i przedsiębiorstw, inwestorów zagranicznych, wiodących firm polskich oraz na ważniejszych imprezach targowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym - dodaje Danuta Gryza.
(RS)

 

Fot.: Pamiątkowa statuetka dla Gminy Trzebinia za zajęcie II miejsca w konkursie SAMORZĄD PRZYJAZNY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - 2008.