Spotkanie informacyjne dedykowane jest przedsiębiorcom z sektora mikro, małych i średnich firm, zainteresowanych pozyskaniem wsparcia pożyczkowego z Funduszy Europejskich w związku z planowanym rozwojem firmy.

 

Spotkanie „Rozwój z Funduszami Europejskimi – oferta funduszy pożyczkowych dla firm” odbędzie 10 kwietnia 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie w godzinach 11.00 - 13.30, ul. Broniewskiego 10, I piętro, sala konferencyjna.

 

Spotkanie jest bezpłatne, finansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Informacja o szczegółach spotkania dostępna jest na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego:

https://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-w-chrzanowie-rozwoj-z-funduszami-europejskimi-oferta-funduszy-pozyczkowych-dla-firm-2