Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że po 30 kwietnia 2019r. z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zostaną wykreślone „zdublowane” wpisy przedsiębiorców, które nie zawierają takich danych, jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń. Działanie to ma na celu poprawę przejrzystości obrotu gospodarczego i uniknięcie problemów w kontaktach z urzędami (Urząd Skarbowy, ZUS) lub kontrahentami. Niniejsza informacja skierowana jest do wąskiej grupy przedsiębiorców, gdyż problem ten dotyczy ok. 2,2 tys. wpisów, co stanowi poniżej 0,1% wszystkich zarejestrowanych w CEIDG.

 CEIDG logo

 

Wszyscy przedsiębiorcy, którzy mają więcej niż jeden wpis aktywny lub zawieszony proszeni są o skorygowanie tej sytuacji. W razie braku reakcji wykreślone zostaną „zdublowane” wpisy, które nie zawierają danych takich jak m.in. numer NIP, REGON, kod PKD działalności, adres do doręczeń (dane te wymienia art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1-6 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy). Jeżeli w obu wpisach przedsiębiorcy brakuje wymienionych powyżej danych, konsekwencją tego może być wykreślenie z CEIDG po 30 kwietnia 2019r. wszystkich jego wpisów. Wielokrotność wpisów jednego przedsiębiorcy w CEIDG stanowi zjawisko nieprawidłowe. Aby wykreślić jeden z wpisów należy w tym celu złożyć wizytę w dowolnym urzędzie miasta lub gminy na terytorium kraju.

 

Jeżeli przedsiębiorca nadal prowadzi działalność gospodarczą, powinien wybrać jeden z wpisów, w razie potrzeby uaktualnić go, a drugi wpis wykreślić, natomiast jeżeli przedsiębiorca całkowicie zakończył działalność gospodarczą i jego wpisy są już nieaktualne, powinien złożyć wnioski o ich wykreślenie.

 

Przedsiębiorca może sprawdzić, czy ma zdublowane (aktywne lub zawieszone) wpisy do CEIDG, wpisując swoje dane do wyszukiwarki przedsiębiorców, która jest dostępna na stronie www.firma.gov.pl