Firmy, które odczuwają problemy finansowe z powodu koronawirusa, mogą starać się o ulgi w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. Zarząd Województwa Małopolskiego przeanalizował formy wsparcia przedsiębiorców, którzy ze względu na panującą epidemię nie byli w stanie uiścić takich opłat do 31 marca bieżącego roku lub mogą mieć z tym problem w przyszłości.

zdjęcie poglądowe

- Zarząd Województwa Małopolskiego bardzo poważnie traktuje wszystkie zagrożenia związane z epidemią COVID 19. Zarówno te dla życia i zdrowia, jak i dla gospodarki, rodzinnych firm – a więc naszego finansowego i bytowego bezpieczeństwa. Stąd np. wdrożony już projekt Małopolska Tarcza Antykryzysowa. Kolejnym wsparciem dla osób prowadzących działalność gospodarczą będzie możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a nawet umorzenia opłat środowiskowych – mówi wicemarszałek Małopolski Tomasz Urynowicz.

Ulgi w opłatach środowiskowych mogą zostać przyznane na podstawie kompetencji marszałka województwa jako organu podatkowego, zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym.

W Małopolsce mogą one dotyczyć:
• opłaty produktowej, dodatkowej opłaty produktowej (opakowania) i opłat recyklingowych,
• opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej (produkty, tj. oleje, opony)
• opłat produktowych za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu i opłat depozytowych oraz opłaty za publiczne kampanie edukacyjne (baterie i akumulatory),
• opłat za kampanie edukacyjne i opłat za nieosiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
• opłat za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Marszałek, jako organ podatkowy, w przypadku spółek oceni ich możliwości płatnicze oraz wpływ konieczności wniesienia opłat środowiskowych na dalsze funkcjonowanie firmy. We wnioskach składanych przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zostanie poddana ocenie sytuacja finansowa wnioskodawcy. W przypadku powoływania się na skutki klęsk żywiołowych, czyli epidemii koronawirusa, należy opisać jej wpływ na pogorszenie się sytuacji finansowej wnioskodawcy, brak możliwości prowadzenia działalności, konieczność ratowania miejsc pracy, itp.
Szersze informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie malopolska.pl/ulgi (Biuletyn Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego).

Wnioski można składać za pośrednictwem systemu e-PUAP, na elektroniczną skrzynkę podawczą /947ts6aydy/SkrytkaESP lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Warto dodać, że w roku 2019 ze wszystkich rodzajów opłat za korzystanie ze środowiska wpłynęło do UMWM 64,7 mln zł, które zostały przekazane do odpowiednich gmin i powiatów, a także do budżetu województwa, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

(źródło: UMWM)