Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie prowadzi nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców.

logo tarcza antykryzysowa

Nabór wniosków o przyznanie niskoprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców ogłoszono od 01.04.2020 r. w związku z wejściem w życie Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na podstawie art. 15 zzd ust. 2 ww. ustawy.

 

Wniosek i umowa powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu (złożenie wniosku poprzez platformę pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie i może przyśpieszyć otrzymanie pożyczki).

 

Szczegóły informacji, wzory wniosków i instrukcje dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie