Do 28 kwietnia tego roku można składać wnioski w naborach, ogłoszonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie, w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.

tarcza

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie ogłasza nabór wniosków na: 

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098198-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-mikroprzedsiebiorcow-malych-i-srednich-przedsiebiorcow,

• dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12098776-nabor-wnioskow-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osoba-fizyczna-niezatrudniajacych-pracownikow,

• dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych - https://chrzanow.praca.gov.pl/-/12099033-nabor-wnioskow-o-przyznanie-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-pracownikow-dla-organizacji-pozarzadowych.