Oochrona zatrudnienia oraz zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu regulacji, które składają się na Tarczę Antykryzysową. Regulacje te weszły w życie 1 kwietnia br. Przedstawiamy skrótowe zestawienie informacji na temat wsparcia realizowanego przez ZUS w ramach Tarczy Antykryzysowej.

zus

Samozatrudniony (nie zatrudnia pracowników)
• Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS,
• Świadczenie postojowe
• Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Zleceniobiorca + wykonawca dzieła
• Świadczenie postojowe
Płatnik składek, który zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych
• Zwolnienie z obowiązku opłacania składek pobieranych przez ZUS,
• Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).

Każda firma
• Odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. (bez opłaty prolongacyjnej).
Aby otrzymać wsparcie z ZUS, w ramach „tarczy antykryzysowej”, trzeba złożyć odpowiedni wniosek. Są one dostępne na Platformie Usług Elektronicznych ZUS i na stronie www.zus.pl. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem poczty, osobiście w placówce ZUS - do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa”, bez kontaktu z pracownikiem ZUS.

Po szczegóły zapraszamy na zus.pl

Kontakt telefoniczny z ZUS

22 290 87 01 

- obsługa w sprawie świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji;

- obsługa w sprawie zasiłków opiekuńczych na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły;

22 290 87 02; 22 290 87 03

- obsługa w sprawie wsparcia dla przedsiębiorców.

• ogólnopolska infolinia pod numerem telefonu 22 560 16 00 dostępna w dni robocze (pn.-pt) w godzinach 7-18.