Przedsiębiorcy, szczególnie ci mali i średni, coraz boleśniej odczuwają skutki pandemii. Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, wyszedł im naprzeciw i już w marcu zaoferował pomoc. Teraz poszerza ją również o podmioty, które dzierżawią, wynajmują lub użytkują nieruchomości gminne i prowadzą tam działalność gospodarczą.

trzebinski pakiet dla firm logo
Projekt uchwały w tej sprawie jest gotowy. Radni będą go głosować na najbliższej sesji nadzwyczajnej, planowanej w czwartek, 30 kwietnia.

- W związku z ogłoszeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego, a później stanu epidemii, wprowadzono szereg obostrzeń i zakazów, dotyczących m.in. prowadzenia działalności gospodarczej. To odbija się na kondycji firm. Stąd moja inicjatywa pomocy podmiotom gospodarczym, które dzierżawią, wynajmują lub użytkują nieruchomości gminne. Jeśli radni poprą przygotowany przeze mnie projekt uchwały, przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odstąpienie w całości lub części od dochodzenia należności pieniężnych z tego tytułu – mówi Jarosław Okoczuk.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie. Przedsiębiorcy, chcący skorzystać z oferowanej przez gminę pomocy, będą musieli wykazać pogorszenie płynności finansowej w związku z ekonomicznymi skutkami pandemii, wywołanej przez COVID-19. Warunkiem do otrzymania pomocy jest też brak zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych oraz podatkowych wobec gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku, a także gwarancja utrzymania miejsc pracy. Pomoc oferowana jest wyłącznie za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Przypomnijmy, Burmistrz Okoczuk już w marcu zapowiedział, że w gminie Trzebinia przedsiębiorcy mogą się starać o odroczenie lub rozłożenie na raty płatności podatków lokalnych – podatku od nieruchomości, środków transportu, rolnego, leśnego. W uzasadnionych przypadkach deklaruje też umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych. I tu przypominamy – wniosek w tej sprawie można złożyć, gdy już wystąpi zaległość podatkowa (podatek nie zostanie wpłacony w terminie dop. aut.).

Dodatkowo osoby wynajmujące lokale gminne i prowadzące w nich działalność gospodarczą, mogą się zwrócić o obniżenie czynszu za zajmowany lokal użytkowy na okres 3 miesięcy, jednak nie dłużej niż do końca czerwca bieżącego roku. Mogą również złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności czynszu lub rozłożenie na raty. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest również umorzenie już naliczonego czynszu w całości lub części. I w tym przypadku każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie.