Małopolscy przedsiębiorcy, którzy ucierpieli na skutek pandemii, mogą się ubiegać o przyznanie bonu rekompensacyjnego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości w obrębie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Konkretnie: mogą składać wnioski o bezzwrotną dotację na utrzymanie etatów w swoich firmach.

grafika copy

4 maja ruszył generator wniosków! W efekcie kwota wsparcia, na jaką może liczyć pracodawca to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Realizatorem zadania, na które przeznaczono 198 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

- Konsekwentnie realizujemy założenia Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Właściciele firm, którzy dają pracę mieszkańcom naszego regionu otrzymają od nas konkretną pomoc w postaci bonu rekompensacyjnego. Chcemy ratować miejsca pracy i wspierać tym samym pracodawców i pracowników - mówi marszałek Witold Kozłowski.

O wsparcie może starać się mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo. W ramach wniosku może zostać dofinansowanych maksymalnie 49 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem właściciela. Ubiegać się o nie może każda firma, która spełnia określone warunki:

• posiada siedzibę lub w przypadku osoby fizycznej prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego,
• boryka się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19, tj. jej obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
• na dzień 31 grudnia 2019 r. prowadziła działalność gospodarczą oraz nie znajdowała się w trudnej sytuacji (np. stan upadłości lub likwidacji),
• na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegała z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenie.

- Pakiet Przedsiębiorczości, na który przeznaczyliśmy 198 mln zł, jest realnym wsparciem dla przedsiębiorców z sektora MŚP, którzy ucierpieli na skutek pandemii. Chcemy im pomóc, by etaty którymi dysponują zostały zachowane, a pracownicy mogli mieć pewność, że utrzymają miejsca pracy – dodaje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Kwota wsparcia, na jaką może liczyć przedsiębiorca, to 9 tys. zł na każdy zadeklarowany do utrzymania etat w pełnym wymiarze czasu pracy w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego. Liczba bonów dla pojedynczego przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby zadeklarowanych do utrzymania miejsc pracy i wynosi od 1 do 49 – a co za tym idzie, wartość pomocy dla jednego przedsiębiorstwa może wynieść od 9 do nawet 441 tys. zł.

Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i wsparcie małopolskich MŚP borykających się z trudnościami finansowymi, które zaistniały wskutek epidemii COVID-19 oraz tych, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu w związku z tą epidemią. Środki finansowe w ramach przyznanego grantu przeznaczone mogą być na pokrycie kosztów bieżącej działalności wnioskodawcy.

Generator wniosków jest dostępny od 4 maja 2020 roku. Nabór wniosków o udzielenie grantu trwa od 7 maja 2020 r. od godziny 12.00 (dzień otwarcia naboru), do 30 października 2020 r. do godziny 15.00 (dzień zamknięcia naboru) lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% kwoty alokacji przeznaczonej na udzielenie grantów.

Złożenie wniosku będzie możliwe dopiero w terminie od dnia 7 maja 2020 r. od godz. 12:00!

Nabór wniosków o udzielenie grantu realizowany jest w trybie naboru otwartego i nie jest podzielony na rundy.

(Biuro Prasowe UMWM)

Więcej informacji na stronie internetowej https://www.mcp.malopolska.pl/aktualnosci/rwsparcie-dla-przedsiebiorcow-w-ramach-malopolskiej-tarczy-antykryzysowej