Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości wraz z Partnerem Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. zapraszają mikro, małe i średnie firmy do udziału w projekcie: ,,Akademia Kompetencji Menadżera – makroregion 3 woj. małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie”.

Akademia Menadżera plakat

Dofinansujemy do 80% kosztów szkoleń i doradztwa dla kadry menadżerskiej!

Projekt skierowany jest do przedsiębiorców i ich pracowników, którzy:
• należą do sektora MMŚP;
• posiadają siedzibę na terenie woj. małopolskiego, świętokrzyskiego lub podkarpackiego;
• planują objęcie wsparciem właścicieli przedsiębiorstw, osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze;
• posiadają „Analizę potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa” lub deklarują gotowość do jej przygotowania.

W 2021 roku planujemy minimum 4 nabory. Najbliższy już w styczniu!

Szczegóły na stronie www.opiwpr.org.pl/projekty/akademia oraz pod nr tel. 602 598 495.

Celem Projektu jest zwiększenie dostępności usług rozwojowych dla MMŚP z makroregionu 3 województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, służących podniesieniu kompetencji kadry menadżerskiej (właścicieli, pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowniczym, pracowników, wobec których właściciele mają plany awansu na stanowisko kierownicze) tj. co najmniej 630 (378K;252M) pracowników objętych zostanie wsparciem, w tym pracowników małych firm 221 (133K,88M) oraz min. 567 pracowników (340K; 227M) podniesie swoje kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi do 30.06.2022 r.

(zew)