Zarząd Krakowskiego Parku Technologicznego wydał decyzję o przyznaniu kolejnego wsparcia dla spółki Orlen Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, inwestującej w instalację do produkcji biodiesla.

Grafika Krakowski Park Technologiczny copy

Orlen Południe S.A. w Trzebini buduje nową instalację, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w planach ma także zakup maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych. Pozwoli to na zwiększenie produkcji biodiesla. Spółka zadeklarowała nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 41 mln zł. I z tego tytułu może teraz skorzystać z ulgi podatkowej.

- Realizacja nowej inwestycji z pewnością wpływa korzystnie nie tylko na rozwój przedsiębiorstwa, ale także całego regionu. Decyzje o wsparciu, w ramach których można uzyskać ulgi podatkowe, wydaje Krakowski Park Technologiczny. W 2020 roku, mimo trwającej pandemii, wydał ich 30. Ostatnia decyzja o wsparciu trafiła właśnie do firmy Orlen Południe S.A. – mówi Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w KPT.

Kto może ubiegać się o wsparcie?
O wsparcie mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy chcą:
• utworzyć nowy zakład,
• zwiększyć zdolność produkcyjną swojego zakładu,
• wprowadzić nowe produkty,
• zmienić proces produkcyjny.

Jakiego typu branże mogą ubiegać się o wsparcie?
O pomoc może ubiegać się firma z szerokiego wachlarza branż. Pomoc mogą otrzymać niemal wszystkie firmy produkcyjne i logistyczne oraz niektóre usługowe. Wśród ostatnich inwestorów w PSI znalazły się:
• branże tradycyjne (przemysł motoryzacyjny, środków transportu, chemiczny, sek-tor spożywczy. Warto zauważyć także producentów innowacyjnych łazienek, zbior-ników kompozytowych, wyposażenia meblowego czy elementów drewnianych i metalowych).
• firmy z sektora usług ( informatycznych, badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, rachunkowości i kontroli ksiąg, usług w zakresie księgowości (z wyłączeniem deklaracji podatkowych), badań i analiz technicznych, centrów telefonicznych, usług architektonicznych oraz inżynieryjnych).

Kto wydaje decyzję o wsparciu?
Decyzję o wsparciu na obszarze województwa małopolskiego oraz powiatu jędrzejowskiego (w woj. świętokrzyskim) – na podstawie wniosku przedsiębiorcy – wydaje Krakowski Park Technologiczny w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki.

Jaka jest realna pomoc dla przedsiębiorstwa?
Wysokość pomocy publicznej na obszarze obsługiwanym przez KPT (zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT) wynosi:
• 35% dla dużych
• 45% dla średnich
• 55% dla małych i mikro przedsiębiorstw poniesionych nakładów inwestycyjnych.
Np. mały przedsiębiorca inwestujący 5 mln zł w zakup gruntu, budowę zakładu i wyposażenie w potrzebne maszyny, uzyska zwolnienie z PIT lub CIT w wysokości 2 750 000 zł do wykorzystania przez 12 lub 15 lat. Podatku nie płaci tak długo, dopóki ten limit (2 750 000 zł) nie zostanie wykorzystany.

Krakowski Park Technologiczny udziela pomocy bez względu na wielkość i miejsce inwestycji. Inwestycja może zostać przeprowadzona na wszystkich terenach (prywatnych i publicznych). Nowe przepisy odeszły bowiem od pojęcia specjalnej strefy ekonomicznej (czyli wydzielonego obszaru, na którym inwestowanie wiązało się z możliwością otrzymania pomocy publicznej).

Więcej informacji na temat Polskiej Strefy Inwestycji i korzyści dla przedsiębiorców można znaleźć na stronie internetowej KPT lub poprzez bezpośredni kontakt z Działem Obsługi Inwestora KPT: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. +48 690 950 600 i +48 12 345 32 23.