Rozpoczął się nabór wniosków do Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021. Przyznawana jest ona za wybitne zasługi na rzecz wspierania gospodarki i przedsiębiorczości.

nagroda marszałka grafika
Ma na celu nagradzanie najlepszych przedsiębiorców województwa małopolskiego, którzy wyróżniają się innowacyjnością, wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań oraz aktywizowaniem regionalnej gospodarki, przyczyniając się jednocześnie do rozwoju przedsiębiorczości w województwie małopolskim.

Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach:

  • mikro przedsiębiorca,
  • mały przedsiębiorca,
  • średni przedsiębiorca,
  • duży przedsiębiorca.

Laureatów Nagrody wskaże Małopolska Rada Gospodarcza, grono ekspertów – praktyków z otoczenia biznesu oraz profesorów największych małopolskich uczelni.
Laureaci otrzymują statuetkę Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego oraz prawo do posługiwania się tytułem „Laureat Nagrody Gospodarczej Województwa Małopolskiego 2021 w kategorii mikro przedsiębiorca/mały przedsiębiorca/średni przedsiębiorca/duży przedsiębiorca”.

Warunkiem dokonania zgłoszenia kandydata do Nagrody jest złożenie wniosku o przyznanie Nagrody w formie pisemnej i elektronicznej w terminie do 30 czerwca 2021 roku (Wniosek_o_przyznanie_Nagrody_Gospodarczej_WM.doc).

Regulamin_honorowej_Nagrody_Gospodarczej_WM.pdf

(UMWM)