Pracownicy oddziału ZUS w Chrzanowie zapraszają zainteresowanych na dyżury telefoniczne.

ZUS logo


O świadczenia za czas kwarantanny, izolacji i opieki można zapytać się

 • 19 maja 2021 r., w godz. 10.00 – 12.00, pod nr tel. 691 458 952

W czasie dyżuru będzie można dowiedzieć się:

 • jakie świadczenia przysługują za okres kwarantanny i izolacji w warunkach domowych,
 • czy w czasie kwarantanny i izolacji można pracować,
 • kiedy rodzice mogą skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu COVID-19,
 • jakie są zasady dotyczące składania wniosków o wypłatę zasiłków za okres choroby, kwarantanny, izolacji i opieki,
 • które świadczenie ma pierwszeństwo w przypadku zbiegu kwarantanny pracownika i konieczności sprawowania przez niego opieki nad dzieckiem albo zbiegu niezdolności do pracy pracownika z powodu choroby (e-ZLA) i opieki nad dzieckiem.

O obowiązek zgłaszania umów o dzieło będzie można zapytać się

 • 18 maja 2021 r. w godz. 11:00 – 13:00, pod nr tel.: 32 318 11 97
 • 20 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00, pod nr tel.: 32 641 33 34
 • 24 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00, pod nr tel.: 33 874 16 76

W czasie dyżurów będzie można dowiedzieć się m. in.:

 • kogo dotyczy obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło;
 • jak przekazać informacje o zawartych umowach o dzieło;
 • jakie dane należy przekazać do ZUS;
 • kiedy poinformować ZUS o zawartych umowach;
 • czy obowiązek zgłaszania dotyczy wszystkich umów o dzieło.