Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs „Najlepsze programy rozwoju inicjatyw pracowniczych”. Kierowany jest on do firm, które wspierają inicjatywy pracownicze i korzystają z potencjału osób zatrudnionych.

Konkurs PARP zdjęcie ilustracyjne

Konkurs ma na celu popularyzację w polskich firmach idei systematycznego włączania pracowników w działania rozwojowe i innowacyjne. Innowacje pracownicze pozwalają firmie szybciej się rozwijać i osiągać przewagi konkurencyjne, dla pracowników stanowią  impuls i motywację do dalszego rozwoju w firmie.

Skierowany jest do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terytorium Polski. Organizowany jest dla dwóch typów projektów:

  • aktualnie realizowanych programów rozwoju inicjatyw pracowniczych – przedsięwzięć, które działają od co najmniej 6 miesięcy, posiadają regulamin bądź inny dokument regulujący jego funkcjonowanie.
  • gotowych narzędzi – rozwiązań ICT, które wspierają programy rozwoju inicjatyw pracowniczych w przedsiębiorstwach i przyczyniają się do skutecznego ich funkcjonowania. Rozwiązania te powinny znajdować się w aktualnej ofercie uczestnika konkursu nie dłużej niż 5 lat, oferowane są do wdrożenia podmiotom zewnętrznym oraz zostały już wdrożone w co najmniej jednym podmiocie. Uczestnik konkursu powinien dysponować autorskimi prawami majątkowymi do tego rozwiązania.

Najlepsze programy i rozwiązania mogą liczyć na nagrody - łącznie przyznanych może zostać 50 nagród finansowych: 5 nagród głównych – każda o wartości 20 tysięcy zł, 45 wyróżnień – każde o wartości 10 tysięcy zł. Dodatkowo laureaci otrzymają wsparcie promocyjne.

Projekty będzie można zgłaszać od 31 sierpnia do 21 września 2021 r.

– Zakładamy, że projekty zgłaszane do konkursu powinny przyczyniać się do rozwoju kultury organizacyjnej, która będzie nastawiona na innowacje i dzielenie się wiedzą. Rozwiązania mają utrzymać zaangażowanie zespołu, a także wpłynąć na pogłębienie kompetencji pracowniczych, wesprzeć zarządzanie różnorodnością oraz oddziaływać na rozwój firmy, która będzie coraz bardziej  odporna na kryzysy  – dodaje Marcin Czyża, p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej informacji o konkursie na stronie internetowej PARP https://www.parp.gov.pl.

(źródło: www.parp.gov.pl)