Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. ogłasza nabór formularzy zgłoszeniowych projektu pn. „Kompetencje dla sektorów – gospodarka wodno-ściekowa i rekultywacja” – RUNDA NR 1. Projekt opracowano w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jego realizacja została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

logotypu kolor
Nabór rozpoczął się 14 lipca i potrwa do 4 sierpnia, do godz. 15.00.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Agencji Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.