W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation, głoszenia od 1 marca do 30 czerwca, a kolejne po 30 czerwaca 2017 r.

kulczyk

Zwycięzców pierwsze tegorocznej edycji poznamy 15 sierpnia 2017 r.

 

Co trzeba zrobić by przybliżyć się do zwycięstwa?

  1. Przeczytać uważnie, dlaczego zależy nam na infrastrukturze: http://kulczykfoundation.org.pl/media/63314/granty.pdf
  2. Przeczytać dokładnie REGULAMIN: http://kulczykfoundation.org.pl/media/109366/regulamin-konkursu-grantowego_2017.pdf
  3. Zapoznać się z FORMULARZEM APLIKCYJNYM i wypełnić go: http://www.kulczykfoundation.org.pl/media/109362/kulczyk-foundation-formularz.docx
  4. Przesłać wniosek zgodnie z regulaminem. Wszystko co trzeba wiedzieć o konkursie dostępne jest na stronie http://www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce „granty”.

 

Wsparcie inicjatyw społecznych, których efektem są inwestycje infrastrukturalne odpowiadające na potrzeby społeczności lokalnych.

 

Granty w konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.

Projekt infrastrukturalny powinien generować efekty społeczne i z myślą o nich powinny być formułowane wnioski. Należy w nich określić zakładane efekty i działania, które do nich doprowadzą. Zorientowanie projektu na realną zmianę społeczną, współpraca ze społecznością lokalną – to jedne z 10 kategorii ocen składanych wniosków.

 

Kto może aplikować
Stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, jednostki samorządu terytorialnego.

 

Budżet tej edycji programu: 100 000 zł.
Maksymalna kwota przyznanego grantu: 25 000 zł.

 

strona internetowa