Trwa nabór do V edycji międzynarodowego projektu „Praktyki w Niemczech”. Uczestnikiem może być każdy, w wieku 18–35 lat, z wykształceniem co najwyżej średnim, jeżeli tylko nie pracuje i chciałby zdobyć doświadczenie zawodowe - zgłoście się!

 

praktyki w NIemczech

 

UDZIAŁ W PROJEKCIE OBEJMUJE:

  • Bezpłatny intensywny kurs języka niemieckiego – 120 godzin
  • Bezpłatne szkolenia w zakresie komunikacji, negocjacji, praktycznej sprzedaży
  • Dwumiesięczny wyjazd do Niemiec na szkolenia, kurs językowy oraz praktyki zawodowe w niemieckich firmach, dostosowane do Twoich preferencji; podczas wyjazdu jest zapewnione zakwaterowanie, kieszonkowe, pokrycie wszelkie kosztów pobytu, ubezpieczenie, opiekę polskojęzycznego mentora
  • Pobyt w Niemczech obejmuje zwiedzanie i poznanie kultury Niemiec i regionu Saksonia
  • Po powrocie z zagranicy możliwość skorzystania z płatnego stażu oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Projekt adresowany jest do osób, które spełniają łącznie kryteria:

  • 18 - 35 lat,
  • Osoby niepracujące
  • Z wykształceniem maksymalnie średnim lub policealnym
  • Osoby nieuczące się w trybie dziennym
  • Osoby zamieszkałe w województwie małopolskim.

 

Studenci studiów zaocznych i wieczorowych mogą wziąć udział w projekcie.

 

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY !!

Trwa rekrutacja do projektu – liczba miejsc ograniczona

Zgłoszenia  do projektu można przesyłać za pośrednictwem strony www.praktykiwniemczech.inbit.pl

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.