Projekt pt. „Chcieć to móc!” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej dla osób pozostających bez pracy oferowana jest pomoc w jej znalezieniu.

chciec to moc 05.2018

 

Wsparcie skierowane jest do osób zarejestrowanych w urzędzie pracy z ustalonym III profilem lub pozostających bez zatrudnienia niezarejestrowanych w urzędzie pracy, niepełnosprawnych o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub pomocy żywnościowej.

chciec to moc ulotka05.2018

chciec to moc ulotk05.2018

Informacja nadesłana z Biura Projektu