Do 6. marca 2020 r. można zgłaszać kandydatów (osoby i instytucje) do wyróżnienia przez kapitułę konkursu Trzebińskiej Gali Talentów. Gala odbędzie się w dniu 19. marca 2020 r.

Gala talentów znak graficzny

 

 Konkurs organizowany jest w celu:

 • wyłonienia i uhonorowania osób/instytucji/firm, wyróżniających się na arenie sportowej, edukacyjnej i kulturalnej, a także inicjatyw związanych ze sportem, edukacją i kulturą w Gminie Trzebinia,
 • propagowania działalności na rzecz nauki, kultury i sportu,
 • wzrostu aspiracji edukacyjnych, artystycznych i sportowych,
 • rozpowszechniania idei uczenia się, rozwoju talentów i aktywności fizycznej oraz uprawiania sportu przez całe życie,
 • integracji środowiska oświatowego, artystycznego i sportowego,
 • promowania osiągnięć i Gminy Trzebinia.

 

Konkurs przeprowadzony zostanie w kategoriach:

 1. Sport: Sportowiec roku, Trener roku, Sponsor, Ambasador sportu.
 2. Edukacja: Szkoła roku, Przedszkole roku, Nauczyciel roku, Uczeń roku.
 3. Kultura: Artysta roku, Zespół roku, Instruktor roku, Mecenas kultury.

 

Etapy konkursu

 1. I etap konkursu trwa do 06.03.2020 r. - w tym okresie na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini należy złożyć dokumenty, zawierające zgłoszenie kandydata.
 2. W kolejnym etapie powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu dokona wyboru spośród wszystkich złożonych zgłoszeń - zobacz Zarządzenie 0050.48.2020 Burmistrza Miasta Trzebini z dnia 17.02.2020 w sprawie powołania kapituły konkursu Trzebińska Gala Talentów
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 19. marca 2020 r. podczas Trzebińskiej Gali Talentów w Domu Kultury "Sokół".

 

Pobierz tutaj regulamin i dokumenty zgłoszeniowe:

 

Organizatorem Trzebińskiej Gali Talentów jest Burmistrz Miasta Trzebini. Patronat medialny objął Tygodnik Ziemi Chrzanowskiej "Przełom".

Tygodnik Przełom - logo