Celem akcji #zSercemDoLudzi jest pomoc mieszkańcom gminy Trzebinia w sytuacji ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz podjęciem działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Pomoc jest kierowana do mieszkańców gminy Trzebinia, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spowodowanej niemożnością samodzielnego wykonania podstawowych czynności życia codziennego, lecz nie objętych kwarantanną.

 

Inicjatorem akcji #zSercemDoLudzi jest Burmistrz Miasta Trzebini Jarosław Okoczuk. Koordynatorem akcji jest Wolontariat Misyjny Salvator. Partnerami akcji są: Urząd Miasta w Trzebini, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini, Miejski Zarząd Nieruchomości sp. z o.o. w Trzebini, Komenda Hufca ZHP w Trzebini.

 

Zgłoszenie potrzeby uzyskania pomocy odbywa się za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu 32 61 21 497 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 20.00

 

Zakres udzielanej mieszkańcom gminy Trzebinia pomocy obejmuje:

  • dokonanie podstawowych zakupów spożywczych (z wyłączeniem alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek), niezbędnych środków czystości oraz lekarstw w najbliższej okolicy zamieszkania,
  • opiekę nad zwierzętami – np. wyprowadzenie psa,
  • inne zakupy lub usługi niezbędne do funkcjonowania w domu.

Wolontariusze zostaną wyposażeni w imienne identyfikatory, których wzór prezentujemy poniżej:

 WZÓR legitymacja wolontariusza akcji - awers i rewers

Zobacz pliki związane z organizacją akcji #zSercemDoLudzi: