Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość", którego celem jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

fdpa grafika z kwietną łąką

W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach (prace naukowe oraz prace prezentujące dorobek kulturowy) - zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 31 lipca 2022 r.

Szczegółowa informacja i regulamin dostępne na stronie internetowej organizatora