102. młodych mieszkańców Gminy Trzebinia otrzymało stypendium za osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej w roku szkolnym 2017/2018 zgodnie z decyzją komisji oceniającej z dnia 20.07.2018 r.

dyplom stypendia 2018

Stypendia zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr XVII/167/V/2008 Rady Miasta Trzebinia z dnia 1 lutego 2008 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad przyznawania stypendiów Gminy Trzebinia.

Komisja oceniająca i decydująca o przyznaniu stypendium Gminy Trzebinia w składzie:
1. Przewodnicząca Rady Miasta – Grażyna Hrabia
2. Radna – Barbara Dębiec
3. Radny – Wojciech Hajduk
4. Radny – Mariusz Brzózka

W tym roku wysokość przyznanego stypendium od Burmistrza Miasta Trzebinia wynosiła minimum 250 zł i maksimum 500 zł, natomiast wszystkie środki z budżetu gminy przeznaczone na ten cel wyniosły - 40 000 zł.

Wszystkim stypendystom gratulujemy!

ZOBACZ listę stypendystów.