W ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu, uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini odbędą warsztaty i przygotują własny projekt, dotyczący historii Żydów w Trzebini.

 

Mapa szkół które przystąpiły do forum dialogu

Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier.

 

Podczas czterech warsztatów, organizowanych w dniach od 17 września do 16 grudnia 2018 r., uczniowie z Trzebini poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru, upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Trzebini. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2019 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.

 

Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w 347 szkołach w ponad 225 miejscowościach całej Polski, a uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.

 

Więcej informacji o fundacji i programie Szkoła Dialogu: www.dialog.org.pl

 

Informacja przesłana przez Fundację Forum Dialogu