Zarząd województwa małopolskiego zdecydował o uruchomieniu Regionalnego Programu Stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiego.

Malopolska logo 2016

 

Program stypendialny adresowany jest do uczniów i studentów, którzy osiągają nie tylko sukcesy w nauce, ale również w prestiżowych zawodach sportowych czy konkursach artystycznych.

 

W ramach Regionalnego Programu Stypendialnego w roku szkolnym/akademickim 2018/2019 r. będą przyznawane stypendia:


1. dla uczniów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych.

 

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy. Miesięczna wysokość ww. stypendiów wynosi
a) w przypadku uczniów szkół podstawowych (klasy 5-7): 350,00 zł brutto
b) w przypadku uczniów klasy 8 szkoły podstawowej (w tym klas dotychczasowego gimnazjum): 425,00 zł brutto;
c) w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowej (w tym ponadgimnazjalnych): 500,00 zł brutto.

 

2. dla studentów, mających miejsce zamieszkania na terenie Województwa Małopolskiego:
- za szczególne osiągnięcia artystyczne,
- za szczególne osiągnięcia sportowe,
- za szczególne osiągnięcia w naukach humanistycznych i społecznych,
- za szczególne osiągnięcia w naukach ścisłych, przyrodniczych i technicznych (dla studentów studiujących na kierunkach kluczowych),
- na naukę nowożytnego języka obcego,
- stażowe,
- na naukę języka polskiego (dla studentów, legitymujący się obywatelstwem innych państw, którzy wybrali jako miejsce zamieszkania Małopolskę).

 

Stypendia przyznawane będą na okres maksymalnie 10 miesięcy, z wyjątkiem stypendium na naukę języka obcego przyznawanego na okres trwania kursu oraz stypendium stażowego przyznawanego na okres trwania stażu. Miesięczna wysokość stypendiów wynosi maksymalnie 600,00 zł brutto, z wyjątkiem stypendium na naukę nowożytnego języka obcego (wysokość stypendium wynosi nie więcej niż 50% kosztu kursu) oraz stypendium stażowego (wysokość stypendium wynosi równowartość stypendium przyznanego przez przedsiębiorcę, przy czym nie więcej niż 800,00 zł brutto miesięcznie).

 

Wnioski o przyznanie stypendium przyjmowane są do piątku 1 marca 2019 r.

 

Dokumenty związane z naborem można wnosić:

1) osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00:

a) na Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy:

  • Racławickiej 56 (parter nowego budynku),
  • Basztowej 22.

b) w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w:

  • Krakowie na os. Teatralnym 4a, IV piętro, pokój 411,
  • Nowym Sączu przy ul. Jagiellońskiej 52, pokój 202,
  • Tarnowie przy ul. Nowy Świat 30, pokój 2-73.

2) pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

 

Więcej informacji na temat zasad przyznawania stypendium: https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/praca-i-edukacja/regionalny-program-stypendialny

 

Szczegółowe zasady określają: Regulaminy wsparcia stypendialnego dla uczniów i studentów – mieszkańców Województwa Małopolskiego, przyjęte przez Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr LIV/825/18 z dnia 15 października 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r., poz. 7384).