27 marca 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini odbył się Międzyszkolny Turniej BRD. W tym roku regulamin przewidywał przeprowadzenie Turnieju w dwóch grupach wiekowych: szkoły podstawowe klasy 4-6 - I grupa oraz klasy 7-8 i 3 gimnazjum - II grupa.

konkurs bezpiecz3.20192

Zmagania przebiegały wieloetapowo. I cześć stanowił test pisemny z wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego, II część obejmowała kontrolę wiedzy z pierwszej pomocy, III część odbywała się na miasteczku ruchu drogowego - jazda po torze przeszkód oraz jazda wg przepisów ruchu po wyznaczonej trasie miasteczka. Od lat jest to Turniej, na którym uczestnicy muszą wykazać się dużymi umiejętnościami i wiadomościami w dość szeroko pojętym bezpiecznym ruchu drogowym. 

konkurs bezpiecz3.20191

Uczestnikami turnieju były szkoły:
I grupa: SP Młoszowa, SP Psary, SP 3 , SP 8
II grupa : SP 3, SP 6, SP 8, SP Lgota, SP Młoszowa.

Do etapu powiatowego awansowała Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa w Młoszowej.

konkurs bezpiecz3.20193
Organizatorami turnieju był Wydział Ruchu Drogowego KPP w Chrzanowie, którą reprezentował aspirant sztabowy Krzysztof Bieda oraz Anna Manik i Agnieszka Łączka. Sponsorem nagród była Szkoła Podstawowa nr 6 w Trzebini oraz Urząd Miasta Trzebini. Etap powiatowy odbędzie się również w Szkole Podstawowej nr 6 dnia 25 kwietnia 2019 r.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Informacja przesłana przez SP 6 w Trzebini