Konkurs na projekt graficzny „Mojej Karty Trzebińskiej” skierowany jest do uczniów szkół z terenu gminy Trzebinia. Organizator, którym jest Urząd Miasta w Trzebini, przewiduje dyplomy oraz nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu.

 

UWAGA konkurs

 

Przewidziano dwie kategorie konkursowe:

  • I kategoria: dla uczniów klas I – VI szkół podstawowych,
  • II kategoria: dla uczniów klas VII- VIII, oddziałów gimnazjalnych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Trzebinia.

Techniki wykonania projektu są dowolne (np. rysunek, obraz, ołówek, kredka, farby, wydzieranka, wyklejanka, kolaż, projekt graficzny w formacie .jpg/.pdf) - ważne jest, by praca ucznia była samodzielna.

 

Prace uczestników należy dostarczyć - wraz z prawidłowo wypełnioną kartą zgłoszenia - do Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, ul. Świętego Stanisława 1 w Trzebini, w terminie do 20 maja 2019 r.

 

Zobacz więcej informacji na temat całego projektu w zakładce KARTA TRZEBIŃSKA