Sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej, zaufania i szacunku ze strony uczniów, zrozumienia ze strony rodziców – między innymi tego życzono pracownikom trzebińskiej oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

20

Nagrodzeni nauczyciele i dyrektorzy szkół w towarzystwie władz samorządowych Trzebini i zaproszonych gości

Uroczyste spotkanie dyrektorów i nauczycieli z władzami samorządowymi Trzebini odbyło się we wtorek, 15 października, w auli Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini.

- Zawód nauczyciela z każdym rokiem jest coraz trudniejszy. Ale to piękny zawód. Wiem to z doświadczenia – mówił podczas uroczystości Andrzej Miranowicz, dyrektor Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, który sam przez wiele lat prowadził lekcje z uczniami. Jego zdaniem dobry nauczyciel to osoba wrażliwa, empatyczna, która potrafi słuchać, rozmawiać i potrafi sprostać wciąż pojawiającym się nowym wyzwaniom.

13

Podczas uroczystości

- Jako gospodarz gminy jestem dumny, że mamy w Trzebini tak wspaniałą kadrę nauczycielską, która sprawnie funkcjonuje oraz dyrektorów, świetnie zarządzających tym zespołem – Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini, nie krył zadowolenia z pracy pracowników trzebińskiej oświaty.

- Dla uczniów szkoła jest drugim domem, a wy jesteście ich przewodnikami. Dziękuję za to, co robicie i proszę, byście nadal tak działali – dodał.

Wśród zaproszonych gości była też Sylwia Ptasznik, wizytator z Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

- Praca z uczniami nie jest łatwa. Nauczyciele w swojej codziennej pracy borykają się z wieloma trudnościami. Doświadczają również wielu pięknych chwil. Są przewodnikami na drodze do dorosłości swoich uczniów. W tym wyjątkowym dniu życzę Wam wielu sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy – Sylwia Ptasznik dołączyła się do życzeń dla pracowników oświaty.

Dzień Edukacji Narodowej jest też okazją do wyróżnienia tych, którzy oprócz należytego kierowania placówkami oświatowymi oraz wykonywania obowiązków dydaktyczno-wychowawczych, podejmują dodatkowe działania, przyczyniają się do promocji szkoły i gminy oraz służą pracą na rzecz lokalnej społeczności.

23

Występ dzieci z PS nr 2 w Trzebini

Nagrody Burmistrza Trzebini otrzymali w tym roku:

DYREKTORZY:

Iwona Wielomek, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie;
Wiesława Dudek, dyrektor Przedszkola Samorządowe Nr 3 w Trzebini;

NAUCZYCIELE:

PRZEDSZKOLA
Barbara Szczepanik Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Trzebini;
Lucyna Wałek Przedszkole Samorządowe Nr 6 w Trzebini;
Monika Smółka Przedszkole Samorządowe w Bolęcinie;

SZKOŁY PODSTAWOWE
Mieczysława Kołacz Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebini;
Katarzyna Micał-Pachlewska Szkoła Podstawowa Nr 4 w Trzebini;
Katarzyna Paluch Szkoła Podstawowa Nr 5 w Trzebini;
Joanna Seręga Szkoła Podstawowa Nr 5 w Trzebini;
Agata Bator Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini;
Danuta Siedzik Szkoła Podstawowa Nr 6 w Trzebini;
Iwona Molikiewicz Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini;
Joanna Krzemień Szkoła Podstawowa Nr 8 w Trzebini;
Anna Wójcik Szkoła Podstawowa w Bolęcinie;
Anna Kozikowska Szkoła Podstawowa w Dulowej;
Magdalena Niewiedział Szkoła Podstawowa w Myślachowicach.

Nagrodę "PRZYJACIEL OŚWIATY" wręczono

Firmie ALTEX, Kotela D., Krztoń G.

212121212121212121212121212121212121212121212121