Dwunastu uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini otrzymało dyplomy DSD I. Ich posiadanie pozwala na kontynuowanie nauki języka niemieckiego w liceach o profilu DSD II, a w przyszłości na studiowanie w Niemczech na dowolnie wybranych kierunkach.

SP8

Uczniowie, którzy otrzymali dyplomy

Dyplomy DSD to międzynarodowe, uznawane na całym świecie dyplomy z języka niemieckiego, wystawiane przez Centralę Szkolnictwa Zagranicznego w Niemczech. Młodzież, które je otrzymała, zna język niemiecki na poziomie komunikatywnym. Pisze samodzielnie m.in. rozprawki po niemiecku.

Na uroczystość wręczenia dyplomów zaproszono Anitę Lipnicką, zastępcę Burmistrza Miasta Trzebini, Katarzynę Majewską, przewodniczącą Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Trzebini, Ralfa Aurisa, niemieckojęzycznego nauczyciela, prowadzącego zajęcia w SP nr 8.

Dyplomy wręczyła dyrektor szkoły Grażyna Gąsior. Następnie podczas części artystycznej uroczystości wystąpili uczniowie grup DSD, prezentując tańce, piosenki i wiersze w języku niemieckim. Po zakończeniu oficjalnej części uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektorowie szkoły oraz zaproszeni goście znaleźli czas na rozmowy przy filiżance kawy w pracowni językowej.

Impreza została zorganizowana przez nauczycielki języka niemieckiego oraz koordynatorki programu DSD w Trzebini: Agnieszkę Pudzianowską oraz Joannę Krzemień.

Przypomnijmy, że nauka języka niemieckiego w Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini odbywa się już od 4 klasy.