Burmistrz Miasta Trzebini ogłosił konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 27 marca tego roku.

sp3

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzebini

Ogłoszony w styczniu konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzebini nie został rozstrzygnięty.

Obecnie kierowanie placówką powierzone zostało pani Renacie Ziębie, dotychczas wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3. Równocześnie podjęto decyzję o ogłoszeniu kolejnego konkursu.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do udziału w konkursie. Oferty należy składać do 27 marca 2020 roku, do godz. 13.00 w Trzebińskim Centrum Administracyjnym lub drogą elektroniczną.

Oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,  winny zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz TUTAJ.pdf