W związku z zapytaniami, jakie dyrektorzy szkół kierują do Urzędu Miasta w Trzebini po otrzymaniu pisma pani Teresy Hernik, przewodniczącej NSZZ „Solidarność” w Trzebini, publikujemy stanowisko Burmistrza w tej sprawie:

 

"W trakcie nauki zdalnej wynagrodzenia nauczycieli, jak również pracowników administracji i obsługi trzebińskich placówek oświatowych, są adekwatne do wymiaru realizowanych zajęć i czynności. Dlatego budzi zdziwienie list pani Teresy Hernik, przewodniczącej Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność” Miasta i Gminy Trzebinia, wystosowany do dyrektorów szkół. W piśmie sugeruje niepełną wypłatę wynagrodzeń i żąda od dyrektorów odpowiedzi, co do sposobu ich rozliczenia.


Nauka podczas pandemii koronawirusa to wyzwanie dla wszystkich – dla dyrektorów, nauczycieli, a przede wszystkim dla uczniów i ich rodziców, którzy mobilizują siły, by prawidłowo i terminowo wykonywać zlecone zadania.


Zmiana metod nauczania wymaga od nauczycieli modyfikacji warsztatu pracy. Dyrektorzy czuwają m.in. nad realizacją podstawy programowej czy dostosowaniem tygodniowego rozkładu zajęć do potrzeb i możliwości uczniów. Dzięki współpracy i ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności szkolnej nauka trwa.
Tym bardziej list, skierowany przez Teresę Hernik, przewodniczącą trzebińskiej „Solidarności”, jest zaskoczeniem dla nas, jako organu prowadzącego, a także dla licznej grupy nauczycieli i rodziców".

 

Poniżej prezentujemy kopię listu, skierowanego przez Panią Teresę Hernik, przewodniczącą NSZZ "Solidarność" w Trzebini

1.pismo do dyrektorów1 kopia

 2.pismo do dyrektorów