32 komputery trafią niebawem do uczniów trzebińskich szkół. Pieniądze na zakup sprzętu gmina pozyskała z Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

laptop

Wybuch pandemii COVID-19 wpłynął na życie uczniów i wymusił konieczność nauki zdalnej. Niestety, nie wszyscy młodzi ludzie mają dostęp do sprzętu umożliwiającego im zdobywanie wiedzy online. Gmina Trzebinia, walcząc z wykluczeniem cyfrowym, wystąpiła z wnioskiem do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 o pieniądze na laptopy dla trzebińskich uczniów. Otrzymała 99 200 zł, co pozwoli na zakup 32 komputerów.

naklejka

Dodatkowo gmina wystąpiła do Inicjatywy Środkowoeuropejskiej o pieniądze na zakup 36 laptopów wraz z oprogramowaniem dla nauczycieli trzebińskich palcówek oświatowych.

Realizacja Projektu: Zdalna Szkoła w Gminie Trzebinia – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego