Drodzy rodzice dzieci w wieku przedszkolnym
Bądźcie bacznymi obserwatorami,
uczestnikami zabaw Waszych dzieci w domu!

Kiełbus 1

Jadwiga Kiełbus, dyrektor SP nr 6

Zabawa w wieku przedszkolnym jest uważana za coś tak oczywistego, że mało kto z dorosłych zastanawia się nad tym, jak ważna jest jej rola w rozwoju dziecka.
Nam – dorosłym, daje możliwość „wykrycia” wielu dziecięcych problemów, których w inny sposób nie można poznać. Dziecko bawiąc się, często informuje Nas o środowisku w którym żyje, stosunku środowiska do niego. Poza tym łatwo można zaobserwować jakie ma o sobie wyobrażenie i jaki jest jego stosunek do innych.

Zabawa jest również jednym z najważniejszych czynników wychowania. Dziecko bowiem dowiaduje się, co jest uznawane za postępowanie dobre, a co za złe. Uczy się, że będąc uczciwym w zabawie i mimo przegranej, jego udział będzie zaakceptowany przez uczestników. Uczy się uprzejmości podczas zabawy zarówno wtedy, kiedy w niej przegrywa, jak i wtedy, gdy jest zwycięzcą. Uczy się dawać, brać, dzielić się, współpracować i podporządkowywać swoją osobowość innym.

Pamiętajmy o zabawach iluzyjnych (udawanych), bo to one pomagają redukować nieprzyjazne stosunki np. pomiędzy starszym, a młodszym rodzeństwem. Ułatwiają dziecku wyrazić własne uczucia, są środkiem usuwania napięć, spowodowanym niejednokrotnie lękiem i obawą. Zaspakajają wiele potrzeb i dziecięcych życzeń, które nie mogą być zrealizowane w życiu codziennym. Obecnie potrzebne jest dziecku uwolnienie się od napięć, jakie wywołują w nim ograniczenia nakładane przez pandemię.

Pomagajmy mu rozwiązać ważne dla niego problemy i nie zapominajmy o charakterze terapeutycznym wspólnej zabawy. Nie obawiajmy się negatywnej oceny dziecka, lecz pamiętajmy, że nie ma ono robić, co chce, lecz chcieć tego co robi.

Moi drodzy. Reasumując, mając na uwadze i dbając o wszechstronny rozwój dziecka prowadźcie w domu zabawy dydaktyczne, ruchowe, plastyczne i muzyczne.

Gorąco zapraszam do korzystania z propozycji nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 6 w Gaju, którzy sumiennie i rzetelnie opracowują każdego dnia zajęcia adekwatne do wieku przedszkolaka. Umieszczane są na Naszej stronie – przedszkole6.przedszkolowo.pl w zakładkach grup wiekowych oraz w zakładce codzienna porcja nowych ćwiczeń.

Jadwiga Kiełbus

dyrektor PS nr 6 w Trzebini