Otwarcie gminnych przedszkoli przesuwamy na 18 maja tego roku. Do tego czasu mają zostać przeprowadzone niezbędne przeglądy techniczne w obiektach, placówki zostaną wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.

przedszkole

Zgodnie z zapowiedziami premiera Mateusza Morawieckiego od 6 maja ponownie mogą zostać otwarte przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Jednak kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa zostały pozostawione dyrektorom placówek i samorządom jako organom prowadzącym.

Po zapoznaniu się z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej zdecydowaliśmy, że otwarcie gminnych przedszkoli i żłobków przesuniemy na 18 maja br. Do tego czasu mają zostać przeprowadzone niezbędne przeglądy techniczne w obiektach, placówki zostaną wyposażone w środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania oraz w indywidualne środki ochrony osobistej dla pracowników.

Ponadto zostaną opracowane wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki oraz procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

W przedszkolach należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Należy także dokonać czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni.  Trzeba także zadbać o zorganizowanie bezpiecznego żywienia.

Wszystkie działania związane z przygotowaniem przedszkoli i żłobków do objęcia opieką naszych najmłodszych mieszkańców zamierzamy skonsultować z Wojewódzkim Konsultantem ds. Chorób Zakaźnych  oraz chrzanowskim Sanepidem.

Mamy świadomość, że dla wszystkich to trudna i odpowiedzialna decyzja jednak zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników to priorytet.