Zmienia się organizacja pracy gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w lipcu oraz sierpniu tego roku. W okresie wakacji większość placówek będzie miała jedynie krótką, dwutygodniową przerwę.

przedszkole

- Zmiana terminów przerw wakacyjnych w funkcjonowaniu gminnych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych jest odpowiedzią na prośby rodziców. W poprzednich latach placówki pełniły jedynie wakacyjne dyżury, co wiązało się z przemieszczaniem przedszkolaków. Rodzice, by zapewnić dzieciom opiekę, byli zmuszeni kierować je na zajęcia organizowane przez inne przedszkola. W tym roku, z uwagi na pandemię koronawirusa, chcąc zapewnić dzieciom i nauczycielom bezpieczne warunki pobytu i opieki, przemieszczania między placówkami chcemy uniknąć – mówi Anita Lipnicka, zastępca Burmistrza Miasta Trzebini.

Większość przeszkoli będzie czynna przynajmniej przez sześć tygodni.

W załączniku przedstawiamy terminy przerw w funkcjonowaniu publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie_Burmistrza_w_sprawie_ustalenia_terminów_przerw_w_funkcjonowaniu_przedszkoli_i_oddziałów_przedszkolnych.pdf