W ramach realizacji programu #KomputerDlaUcznia gmina Trzebinia pozyskała aż 80 laptopów z Fundacji Impact z Warszawy. W piątek podarowano je pierwszym dwunastu uczniom.

komputer3

Burmistrz i jego zastępca wręczają komputery uczniom SP nr 6

Fundacja Impact zdobyła sprzęt do nauki online dla uczniów z polskich szkół. Dzięki staraniom władz samorządowych gminy aż 80 laptopów trafi do dzieci i młodzieży z trzebińskich szkół. Jako pierwsi komputery odebrali w piątek uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 na osiedlu Gaj. Są to osoby wytypowane przez dyrekcję placówki. 

W kolejnym tygodniu laptopy z dostępem do internetu otrzymają uczniowie Szkoły Podstawowej w Bolęcinie (3 sztuki), Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini (36sztuk), Szkoły Podstawowej nr 3 (7 sztuk), Szkoły Podstawowej nr 4 (4 sztuki), Szkoły Podstawowej nr 5 (3 sztuki), Szkoły Podstawowej w Myślachowicach (3 sztuki), Szkoły Podstawowej w Psarach (6 sztuk), Szkoły Podstawowej w Dulowej (2 sztuki) oaz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młoszowej (3 sztuki).

komputer5

Dzięki laptopom z dostępem do internetu uczniowie bez przeszkód będą mogli brać udział w lekcjach online

- Jesteśmy jedną z niewielu gmin, której udało się zdobyć aż taką ilość laptopów. Naprawdę jest się z czego cieszyć. Wszyscy wiemy, że sprzęt z dostępem do internetu jest konieczny, by nauka zdalna była możliwa. Tymczasem nie wszystkie rodziny posiadają w domu komputer, a jeśli już to najczęściej jeden. Gdy uczniów w domu jest więcej, trudno zdobywać wiedzę i brać udział w lekcjach online – mówi Anita Lipnicka, zastępca Burmistrza Miasta Trzebini.

- Inwestycja w młodzież uczącą się to jedno z najważniejszych zadań, jakie sobie stawiam. Ten sprzęt na pewno pomoże im w nauce – podkreśla Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini. Wszystkim uczniom życzy, by od września naukę mogli kontynuować podczas stacjonarnych zajęć w szkołach.

- Kontakt online nie zastąpi nigdy możliwości bezpośredniego kontaktu z nauczycielem. Nie wspominając o kolegach z klasy – dodaje burmistrz.

Poza 80 laptopami z dostępem do internetu z Fundacji Impact, które podarowane zostaną uczniom, gmina pozyskała także pieniądze na zakup 35 laptopów z projektu Zdalna Szkoła+ (projekt w trakcie realizacji) oraz 34 komputerów z projektu Zdalna Szkoła, które zostały już przekazane w użyczenie dzieciom i młodzieży z trzebińskich szkół.

komputer1

Anita Lipnicka, zastępca Burmistrza Miasta Trzebini i Jarosław Okoczuk, Burmistrz MIasta Trzebini

komputer

Burmistrz podpisuje 80 umów, dotyczących przekazania w formie darowizny komputerów dla uczniów