Burmistrz Miasta Trzebini ogłosił konkurs na dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 6 im. Jana Pawła II w Trzebini. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 11 września 2020 r.

wazna informacja
W związku ze złożeniem rezygnacji przez obecnego dyrektora PS nr 6 w Trzebini z dalszego pełnienia funkcji, burmistrz postanowił o konkursie. Zachęcamy zainteresowanych do udziału w nim. Oferty należy składać do 11 września 2020 roku, do godz. 13.00 w Trzebińskim Centrum Administracyjnym lub drogą elektroniczną.

Oferty, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, winny zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziesz w Zarządzenie_burmistrza_w_sprawie_konkursu_na_dyrektora_PS6.pdf