Od września Szkołą Podstawową nr 3 w Trzebini pokieruje Robert Moskal, a Szkołą Podstawową w Lgocie – Katarzyna Warzocha. Burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk pogratulował nowo wybranym dyrektorom. Podziękował też tym, którzy zakończyli pełnienie funkcji.

nowi dyrektorzy2

Burmistrz Jarosław OKoczuk gratuluje nowo wybranym dyrektorom

- Dziękuję za dotychczasową pracę i zaangażowanie. Wierzę, że swoją wiedzą i doświadczeniem nadal będą Panie wspierały trzebińską oświatę. Powodzenia w pokonywaniu nowych wyzwań – powiedział burmistrz Jarosław Okoczuk, dziękując Renacie Ziębie, która kierowała Szkołą Podstawową nr 3, a także Małgorzacie Kasprzyk, dotychczasowej dyrektor Szkoły Podstawowej w Lgocie.

odchodząca zieba

Podziękowania dla Renaty Zięby i Małgorzaty Kasprzyk, które zakończyły pełnienie funcji dyrektorów szkół

Spotkanie było też okazją do nadania stopnia nauczyciela mianowanego Joannie Jaśko, która uczy religii w Szkole Podstawowej w Bolęcinie.

nauczyciel mianowany

Ślubowanie nauczyciela mianowanego złożyła Joanna Jaśko