Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini, jako jedyna w powiecie chrzanowskim, otrzymała grant z projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” na zakup sprzętu do nauki zdalnej.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 8, sfotografowany od strony wejścia głównego
Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini 

Placówka dostała 90 tys. zł na zakup m.in. laptopów, ruterów, smartfonów, tabletów, gimbala, odtwarzacza multimedialnego, urządzeń do zajęć dydaktycznych w rzeczywistości wirtualnej, oprogramowania, pomocy dydaktycznych do nauki kodowania i robotyki.

Realizacja projektu pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania. Celem projektu grantowego nr 2 jest przyznanie 22 grantów, po jednym w każdym małopolskim powiecie, skierowanym do szkół modelowych, na zakup wysokiej jakości urządzeń cyfrowych, pomocy dydaktycznych oraz oprogramowania. Transformacja będzie realizowana w ramach projektu koordynacyjnego, w którym szkoły te zostaną objęte wszechstronnym wsparciem i w wyniku tych działań staną się tzw. szkołami modelowymi. Działania proponowane w ramach projektu stanowią odpowiedź na wyzwania będące skutkiem pandemii COVID- 19.

Przy wyborze szkoły brano pod uwagę następujące kryteria:

  • liczba laptopów z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 na 50 uczniów
  • odsetek sal lekcyjnych w szkole wyposażonych w tablice multimedialne
  • odsetek sal lekcyjnych wyposażonych w projektory multimedialne
  • odsetek nauczycieli uczestniczących w ostatnich 3 latach we wsparciu z zakresu wykorzystania TIK w edukacji w obszarze dydaktyki
  • czy szkoła zatrudnia osobę odpowiedzialną za utrzymanie infrastruktury informatycznej, sieci teleinformatycznej oraz urządzenia cyfrowe w szkole

Logotypy copy