Z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy wybuchu III powstania śląskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach wyszedł z inicjatywą organizacji plenerowej wystawy „Powstania śląskie 1919-1921”. Aktualnie można ją oglądać na Rynku w Trzebini.

wystawa2

Wystawa prezentowana jest na Rynku w Trzebini

Wystawa ma charakter edukacyjny. W przystępny sposób przybliża historię Górnego Śląska osobom do tej pory niezainteresowanym tą tematyką i nieznającym specyfiki regionu Śląska. Opowiada o najważniejszych wydarzeniach z lat 1918–1922, które doprowadziły do podziału obszaru między dwa rywalizujące o niego kraje: pokonane w I wojnie światowej Niemcy oraz odrodzoną po latach zaborów Rzeczpospolitą. Składa się z 5 ekspozytorów, z których każdy zbudowany jest z 3 plansz. Każda prezentuje osobne zagadnienie, łącznie tworząc narracyjną opowieść o Górnym Śląsku okresu powstań śląskich i plebiscytu.

wystawa

Wystawa ma charakter edukacyjny

Wykorzystane fotografie i dokumenty pochodzą ze zbiorów: Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze św. Anny, Muzeum 2 Korpusu w Józefowie, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Francuskiej Biblioteki Narodowej, Biblioteki Śląskiej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Grzegorza Grześkowiaka.

wystawa1

W Trzebini wystawa będzie dostępna do połowy października

(źródło: https://katowice.ipn.gov.pl)