Na ten moment dzieci z klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Psarach czekały od 1 września. W Dniu Edukacji Narodowej dyrektor placówki uroczyście pasowała ich na uczniów.

Burmistrz Trzebini wraz z uczniami

Burmistrz Jarosław Okoczuk, prywatnie absolwent szkoły w Psarach, życzył uczniom samych sukcesów

Zanim to nastąpiło, dzieci zaprezentowały swoje talenty artystyczne, recytując wiersze i śpiewając piosenki. Złożyły też ślubowanie.

- Jesteście jak maratończycy, którzy mają do pokonania długą trasę zawodów. Życzę wam, byście osiągnęli sukces, by na waszych twarzach nigdy nie zabrakło uśmiechu i radości, by każdy z was był dumny, że jest uczniem naszej szkoły – mówiła podczas uroczystości Teresa Gągolska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Psarach, pasując ogromnym ołówkiem każde dziecko na ucznia.

- Wciąż pracują tu nauczyciele, którzy jeszcze mnie uczyli. Pamiętajcie nauka to klucz, który otwiera niejedne drzwi. Życzę wam, byście w życiu osiągnęli sukces, byście realizowali swoje pasje i spełniali marzenia - głos zabrał także burmistrz Jarosław Okoczuk, prywatnie absolwent Szkoły Podstawowej w Psarach.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej burmistrz Trzebini złożył też najserdeczniejsze żywienia nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły. Życzył im zdrowia, pomyślności i wytrwałości w realizacji zamierzeń.

- Dziękuję Wam również za waszą pasję i zaangażowanie. Dziękuję za kształtowanie świata kolejnych pokoleń – podkreślał.