Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini, jako jedyna w powiecie chrzanowskim, uczestniczy w realizacji projektu HUMINE – Małopolskie Laboratorium Edukacji Cyfrowej.

W Szkole Podstawowej nr 8 2

Burmistrz Jarosław Okoczuk miał okazję zobaczyć i wypróbować sprzęt, jaki otrzymała szkoła

Jako tzw. szkoła modelowa otrzymała wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenia nauczania metodą STEAM, w ramach realizacji przez Gminę Trzebinia projektu grantowego „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” – Grant 2.

Gmina otrzymała na ten cel 90 tys. zł. Zostały zakupione m.in. gogle VR, klocki konstrukcyjne, zdalnie sterowane roboty, telewizor, drukarka 3D wraz z nowoczesnymi laptopami, a także sprzęt, który pozwolił na uruchomienie w szkole studia nagrań i fotografii. Zakup nowoczesnego sprzętu, niewątpliwie uatrakcyjni uczniom lekcjeSzkoła otrzymała na ten cel 90 tys. zł. Zakupiła już m.in. klocki konstrukcyjne, zdalnie sterowane roboty, gogle VR, drukarkę 3D wraz z nowoczesnymi laptopami, a także sprzęt, który pozwolił na uruchomienie w szkole studia nagrań i fotografii.

- Celem projektu jest transformacja cyfrowa szkoły - według metodyki HUMINE – przeprowadzenie zmian na polach: metodyki nauczania, podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli, dobrostanu nauczycieli i uczniów, organizacji szkoły oraz infrastruktury cyfrowej – mówi Grażyna Gąsior, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Trzebini.

W ubiegłym tygodniu szkołę odwiedził burmistrz Jarosław Okoczuk, który miał okazję osobiście przetestować nowo zakupiony sprzęt. Ogromne wrażenie zrobiły na nim klocki konstrukcyjne czy gogle VR. Pogratulował szkole startu w programie, życząc dalszych sukcesów.

HUMINE to projekt, który powstał dzięki decyzjom Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach tzw. Pakietu Edukacyjnego – Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Jest odpowiedzią na potrzeby transformacji cyfrowej związane z pandemią COVID – 19, ale ma też większe ambicje: stworzenia regionalnego modelu modernizacyjnej transformacji szkół i dostosowania ich do wyzwań 3 dekady XXI wieku. W jego trakcie nauczyciele nabywać będą nowe kompetencje metodyczne i cyfrowe oraz realizować mini-projekty z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych m.in.: pracowni robotycznej i Wirtualnej Rzeczywistości. Uczniowie 7 i 8 klas będą mieli okazję współtworzyć atrakcyjne projekty edukacyjne w ramach lekcji przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, a także poznania przedsiębiorstw Przemysłu 4.0 i zdobycia nowych kompetencji miękkich, np. pracy w grupie, rozwiązywania problemów, czy krytycznej analizy treści publikowanych w Internecie.

Celem projektu jest wyposażenie Szkoły Modelowej - Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini w wysokiej jakości urządzenia cyfrowe, pomoce dydaktyczne oraz oprogramowanie w celu dokonania przez szkołę transformacji cyfrowej i prowadzenie nauczania metodą STEAM. Działania podejmowane są w związku z pandemią COVID-19 i mają za zadanie przeciwdziałać skutkom pandemii.

Wartość projektu wynosi 90 000,00 zł, w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 76 500,00 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 13 500,00 zł (15%)

W Szkole Podstawowej nr 8 1

Szkoła Podstawowa nr 8 w Trzebini jedną z 22 szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących Małopolski, które realizują projekt wspólnie ze Stowarzyszeniem „Miasta w Internecie”.