Od września w dwóch placówkach oświatowych w gminie Trzebinia stery obejmą nowi dyrektorzy. Szkołą Podstawową nr 5 na osiedlu Siersza w Trzebini pokieruje Adriana Waśnik, zaś Przedszkolem Samorządowym nr 4 na osiedlu Górka – Agnieszka Jamrozik. W czwartek nowo wybrani szefowie odebrali z rąk burmistrza nominacje.

odchodzący i nowy dyrektorzy

Na zdjęciu od lewej: Robert Moskal, dyrektor SP nr 3 w Trzebini, Agnieszka Jamrozik, nowo wybrana dyrektor PS nr 4 w Trzebini, Małgorzata Pilarska, odchodząca szefowa PS nr 4, Urszula Śliwa-Gawłowska, która kierowała szkołą w Sierszy, burmistrz Jarosław Okoczuk, Edyta Surowiec, która kolejny raz wygrała konkurs na dyrektora PS nr 2 w Trzebini, Iwona Wielomek, dyrektor przedszkola w Bolęcinie, Adriana Waśnik, nowo wybrana dyrektor SP nr 5 w Sierszy, a także Andrzej Miranowicz, dyrektor TCA (w drugim rzędzie)

Spotkanie było też okazją do złożenia podziękowań odchodzącym dyrektorom – Urszuli Śliwie-Gawłowskiej, która przez ostatnie lata kierowała szkołą w Sierszy oraz Małgorzacie Pilarskiej, wieloletniej dyrektor przedszkola w Górce. Sporo miłych słów pod ich adresem skierował burmistrz Jarosław Okoczuk.

- Wychowała pani wiele pokoleń przedszkolaków. Potrafiła zaskarbić sobie nie tylko sympatię dzieci, ale również ich rodziców, grona pedagogicznego i naszą. Miałem okazję współpracować z panią jeszcze jako zastępca burmistrza i teraz jako burmistrz, i bardzo sobie tę współpracę chwalę. Przedszkole funkcjonuje wzorcowo, za co bardzo pani dziękuję – mówił dziś burmistrz Jarosław Okoczuk.

Burmistrz dziękował też za współpracę Urszuli Śliwie-Gawłowskiej, która kierowała SP nr 5.

- Objęła pani stanowisko dyrektora szkoły w trudnym okresie dla tej placówki, gdy Siersza nie mówiła jednym głosem. Często miała pani pod górkę. Ale świetnie sobie poradziła, za co należą się pani słowa uznania. Dziś to osiedle współpracuje wzorcowo – podkreślał burmistrz.

W trakcie uroczystości wręczono też nominacje dyrektorom, którzy wygrali konkursy i nadal będą kierować placówkami, w których rządzili dotychczas: Edycie Surowiec, szefowej Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini, Iwonie Wielomek, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Bolęcinie oraz Robertowi Moskalowi, dyrektorowi szkoły Podstawowej nr 3 na osiedlu Trzebionka.