Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo na Jurze” zaprasza w najbliższą niedzielę na tak lubiane przez mieszkańców „Ziemniaczysko pod Lipowcem”. W tym roku impreza została połączona z „Festiwalem Tradycyjnych Przepisów”.

ziemniaczysko1

Ziemniaczysko to wydarzenie obejmujące swym zasięgiem cały powiat chrzanowski. Podczas imprezy prezentują się Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe, zespoły śpiewacze, zespoły teatralne, rzemieślnicy, rękodzielnicy, szkoły. Propaguje wśród mieszkańców tradycyjne wartości, mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, historycznego opartego na zasobach lokalnych.

Z kolei organizowany po raz pierwszy „Festiwal Tradycyjnych Przepisów” to – jak zapewniają organizatorzy – kulinarna podróż po terenie dawnego powiatu chrzanowskiego. Z pomocą Kół Gospodyń Wiejskich oraz Animatorów Miejscowości Tematycznych będzie odkrywane dziedzictwo kulinarne regionu. W programie: degustacja potraw wpisanych przez LGD na listę produktów tradycyjnych, prowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz siedmiu nowych przygotowywanych do wpisu.

Ziemniaczysko pod Lipowcem i Festiwal Tradycyjnych Przepisów
Niedziela, 1 września, początek godz. 12
Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
Wstęp bezpłatny